Vwin bảo hiểm Slot Games đến 2.000.000 VND

Đang diễn ra

Vwin bảo hiểm Slot Games đến 2.000.000 VND

Vwin bảo hiểm Slot Games đến 2.000.000 VND

Thời gian khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi Vwin này đều được diễn ra từ 00:00 01/01/2021 đến 23:59 31/12/2021 (GMT+7), áp dụng với thành viên Vwin tham gia cược tại Slot games trong thời gian diễn ra khuyến mãi.

Điều kiện và điều khoản

1. Thành viên cần phải có số ngày hoạt động tối thiểu: 5 ngày/tuần. Tiền thưởng sẽ được dựa trên tiền thua theo điều kiện bên dưới tính từ 00:00 Thứ hai đến 23:59 Chủ nhật.

CẤP ĐỘ
THÀNH VIÊN
BẢO HIỂMHOÀN TỐI THIỂUHOÀN TỐI ĐAVÒNG CƯỢC
Thành viên thường2%1020010
VIP1 – VIP2 – VIP32%1050010
VVIP2%102,00010

2. Trò chơi không hợp lệ: Table Games, Roulette, Video Poker, Casino Hold ‘Em, Texas Hold’em, Ugga Bugga,…
3. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào 07:00 mỗi Thứ hai.
4. Chương trình này sẽ không được tham gia cùng lúc với những khuyến mãi khác.
5. Vwin có quyền sửa đổi, tạm dừng hay kết thúc chương trình mà không cần thông báo hoặc giải thích.
6. Mọi Điều kiện và Điều khoản chung của Khuyến mãi Vwin đều được áp dụng.