Thưởng nạp tiền 25% tại Oppabet

Đang diễn ra

Thưởng nạp tiền 25% tại Oppabet

Thưởng nạp tiền 25% tại Oppabet

Điều khoản và Điều kiện

 1. Từ 00:00 đến 23:59 mỗi Thứ Hai và Thứ Năm, người chơi nạp tiền từ 200,000 VND trở lên và nhận phần thưởng 25%. Số tiền thưởng tối đa mà bạn có thể nhận mỗi ngày là 2,000,000 VND.
 2. Phần thưởng chỉ được cập nhật nếu tài khoản của người chơi hiện không tham gia khuyến mãi Oppabet nào khác.
 3. Phần thưởng chỉ có thể được dùng để đặt cược tại thể thao.
 4. Phần thưởng sẽ được tự động được cập nhật vào tài khoản của bạn sau khi đã thực hiện giao dịch gửi tiền đủ điều kiện tham gia. Không được đặt cược trước khi phần thưởng được cập nhật (cược thể thao hoặc bất cứ sản phẩm cược nào), nếu không, phần thưởng sẽ bị hủy.
 5. Người chơi nhận phần thưởng này sẽ không thể đồng thời nhận hoặc sử dụng những phần thưởng khác.
 6. Phần thưởng có thể được đặt cho cược sớm và cược trong trận (không bao gồm những cược hệ thống). Vé cược Trên/Dưới, Chấp 1, Chấp 2, Cơ Hội Kép, và những cược được thanh toán với tỉ lệ cược 1,00 sẽ không được tính vào yêu cầu đặt cược phần thưởng.
 7. Tiền thưởng phải được sử dụng để đặt cược thể thao gấp 20 lần. Mỗi cược đơn phải có tỷ lệ cược từ 2,00 trở lên. Mỗi cược xâu phải gồm ít nhất là một trận có tỷ lệ cược từ 1,50 trở lên và tổng tỷ lệ cược phải từ 3,20 trở lên.
 8. Sau khi đã đặt cược phần thưởng theo yêu cầu, tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản chính, nhưng không được vượt quá số tiền thưởng nhận được.
 9. Không áp dụng đồng thời khuyến mãi này với bất cứ khuyến mãi nào khác hiện có tại Oppabet.
 10. Nếu phát hiện hành vi trục lợi khuyến mãi bằng cách sử dụng đa tài khoản, Oppa888 có quyền hủy phần thưởng ở mọi tài khoản khả nghi.
 11. Mọi quyết định của Oppa888 liên quan đến ưu đãi này được xem là cuối cùng và có tính bắt buộc.
 12. Điều khoản và điều kiện Oppa888 áp dụng đối với mọi phần thưởng.
 13. Ưu đãi này chỉ áp dụng với thành viên có tài khoản đã đăng ký đầy đủ thông tin.
 14. Người chơi cần phải cược phần thưởng trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận thưởng (nếu không phần thưởng sẽ bị hủy).
 15. Nếu người chơi nào đã rút tiền trước khi nạp tiền, thì khuyến mãi Oppabet thưởng 25% sẽ không được cập nhật vào tài khoản khách hàng đó.