Thêm bạn thêm vui tại Vwin

Đang diễn ra

Thêm bạn thêm vui tại Vwin

Thêm bạn thêm vui tại Vwin

Thời gian khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi Vwin này sẽ được bắt đầu từ 00:00 01/11/2021 – 23:59 31/12/2021 (GMT+7), áp dụng với mọi thành viên VIP giới thiệu bạn bè tham gia trong thời gian diễn ra khuyến mãi.

Điều kiện và điều khoản

YÊU CẦUTHƯỞNGVÒNG CƯỢCGHI CHÚ
  • Bước 1: Cả 2 thành viên cần phải xác minh số điện thoại
  • Bước 2: Thành viên được giới thiệu có tiền nạp tích lũy 1,000 VND
1001Tiền thưởng sẽ được cập nhật sau khi hoàn thành yêu cầu
  • Bước 3: Trong vòng 30 ngày kể từ khi đăng ký, thành viên được giới thiệu có tiền nạp tích lũy đạt:

100,000 VND

1,500101. Gửi thông tin tại đây sau khi hoàn thành yêu cầu
2. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào 16:00 mỗi Thứ hai
3. Chỉ nhận thưởng 1 lần cho mỗi thành viên được giới thiệu
300,000 VND
4,50010
500,000 VND
8,00010

Lưu ý: Link giới thiệu tại mục “Giới thiệu bạn bè”.
1. Thành viên được giới thiệu có thể tham gia mọi khuyến mãi tại Vwin.
2. Thành viên giới thiệu và thành viên được giới thiệu không phải đại lý và không thuộc thành viên của đại lý.
3. Thành viên đã có tài khoản Vwin trước đó không được tính là hợp lệ để giới thiệu.
4. Chương trình này không được tham gia cùng lúc với những khuyến mãi khác hiện có tại Vwin.
5. Vwin có quyền sửa đổi, tạm dừng hoặc kết thúc chương trình mà không cần thông báo hoặc giải thích.
6. Mọi Điều kiện và Điều khoản chung của Khuyến mãi Vwin đều được áp dụng.