Tặng thưởng 50.000 VND khi Check-in tại Vwin

Đang diễn ra

Tặng thưởng 50.000 VND khi Check-in tại Vwin

Tặng thưởng 50.000 VND khi Check-in tại Vwin

Thời gian khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi Vwin này sẽ được diễn ra từ 00:00 01/01/2021 – 23:59 31/12/2021 (GMT+7), áp dụng với thành viên Vwin tham gia trong thời gian khuyến mãi.

Điều kiện và điều khoản

1. Thành viên cần đăng ký ở mục Check in trước khi tiến hành đặt cược và hoàn thành doanh thu yêu cầu trong ngày sẽ được nhận thưởng.

THƯỞNGVÒNG CƯỢC
5012

Lưu ý: Thành viên cần có giao dịch nạp tiền trong vòng 3 ngày gần nhất.
2. Tiền thưởng có hiệu lực cho đến 23:59 mỗi ngày.
3. Mọi vé Cược hòa, cược hủy, cược 2 bên; hoặc những vé có tỉ lệ thấp hơn tỉ lệ tiêu chuẩn DEC 1.5, HK (CN) 0.5, MY 0.5, IND -2.0 đều không được tính vào doanh thu cược.
4. Trò chơi bị loại trừ: Table Games, Roulette, Video Poker, Casino Hold ‘Em, Texas Hold’em, Ugga Bugga,…
5. Tiền thưởng yêu cầu 1 vòng cược trước khi thực hiện giao dịch rút tiền.
6. Chương trình này không được tham gia cùng lúc với những khuyến mãi khác.
7. Vwin có quyền sửa đổi, tạm dừng hay kết thúc chương trình mà không cần thông báo hoặc giải thích.
8. Mọi Điều kiện và Điều khoản chung của Khuyến mãi Vwin này đều được áp dụng.