Hoàn trả 1% tại Slot Games Vwin

Đang diễn ra

Hoàn trả 1% tại Slot Games Vwin

Hoàn trả 1% tại Slot Games Vwin

Thời gian khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi Vwin này sẽ được bắt đầu từ 00:00 01/01/2021 cho đến 23:59 31/12/2021 (GMT+7).

Điều kiện và điều khoản

1. Hoàn trả này dành cho thành viên Vwin tham gia cược tại Slot games trong thời gian diễn ra khuyến mãi.
2. Hoàn trả sẽ được dựa trên tổng doanh thu cược tính từ 11:00 ngày hiện tại đến 11:00 ngày kế tiếp.

CẤP ĐỘ THÀNH VIÊNTỈ LỆ HOÀN TRẢ
Thành viên thường0.70%
VIP10.75%
VIP20.80%
VIP30.85%
VVIP1.00%

3. Trò chơi tại Table Games, Roulette, Video Poker, Casino Hold ‘Em, Texas Hold’em, Ugga Bugga,… sẽ không được tính vào doanh thu cược.
4. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào 16:00 mỗi ngày.
5. Hoàn trả thấp nhất là 1.000 VND và yêu cầu 1 vòng cược trước khi rút tiền.
6. Chương trình này sẽ không được tham gia cùng lúc với những khuyến mãi khác hiện có.
7. Vwin có quyền sửa đổi, tạm dừng hoặc kết thúc chương trình khuyến mãi mà không cần thông báo hoặc giải thích.
8. Mọi Điều kiện và Điều khoản chung của Khuyến mãi Vwin đều được áp dụng.